vắc xin

Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 sẽ ra mắt vào ngày 5/6/2021. Ảnh: S.T

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi để các tổ chức và cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19, Vietcombank miễn phí chuyển tiền vào Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 qua các tài khoản của 2 đơn vị, cụ thể như sau:

Các tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội:

VND: 21110009116868

USD: 21110371116868

EUR: 21110142996868

Các tài khoản tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

VND: 3761.0.9098866.91999

USD: 3761.0.9098869.91999

EUR: 3761.0.9098786.91999

Việc miễn phí áp dụng cho tất cả các kênh giao dịch của Vietcombank (kênh quầy, kênh giao dịch điện tử và kênh ATM).

Đối với các giao dịch chuyển tiền ủng hộ của khách hàng có thu phí tại thời điểm xử lý giao dịch, Vietcombank sẽ thực hiện hoàn trả phí vào tài khoản của khách hàng.

Minh Đức