Trong tháng 4/2024, CTR mang về 984,2 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 51,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Luỹ kế 4 tháng năm 2024, doanh thu của CTR đạt 3.607,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 195,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10% và 5% so với cùng kỳ năm 2023. So với kế hoạch kinh doanh năm 2024, CTR đã hoàn thành đồng loạt 29% cả hai chỉ tiêu.

Xét về cơ cấu doanh thu, lĩnh vực khai thác vận hành mang về 1.887,8 tỷ đồng, đi ngang cùng kỳ và chiếm 52% tỷ trọng doanh thu. Lĩnh vực xây lắp đạt 1.056,9 tỷ đồng, tăng trưởng 19% và chiếm 29% doanh thu. Lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật đạt 449,6 tỷ đồng, tăng 38% và chiếm 13% doanh thu. Còn lại là cho thuê hạ tầng đạt 181,4 tỷ đồng, tăng 38% và chiếm 5% doanh thu.

Viettel Construction (CTR) lãi trước thuế 4 tháng đạt gần 200 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Ở lĩnh vực hạ tầng cho thuê, đến hết tháng 4, Viettel Construction sở hữu 6.989 trạm BTS (giữ vị trí số 1 TowerCo tại Việt Nam), 2,45 triệu m2 DAS; 2.716km truyền dẫn, 16,92MWp năng lượng mặt trời.

Ở lĩnh vực vận hành khai thác, phối hợp với Viettel Telecom xây dựng và triển khai nâng cao chất lượng mạng cố định băng rộng quý II/2024, nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm giảm số lượng khách hàng rời mạng, hoàn thành củng cố 27.334 trạm đạt chuẩn 100 điểm.

Ở lĩnh vực xây dựng, dự án B2B ghi nhận luỹ kế nguồn việc đạt 659 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2023. Các dự án tiêu biểu như khách sạn nghỉ dưỡng bản Mòng Lào Cai (181 tỷ đồng), dự án thi công xây dựng Trường học, trạm y tế Hải Phòng (22 tỷ đồng)…

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/5 cổ phiếu CTR tăng 0,32%, lên 126.500 đồng/cổ phiếu./.