Vĩnh Long đã cất 2.877 căn nhà cho hộ nghèo, cơ bản giải quyết dứt điểm tình trạng hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở giai đoạn 1. Ảnh: chinhphu.vn

Thời gian qua, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có trên 151.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi với số tiền trên 1.254 tỷ đồng; giải quyết bảo hiểm y tế cho hộ nghèo là 207.000 người và vận động gần 74.000 người thuộc hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 155 tỷ đồng; cất 2.877 căn nhà cho hộ nghèo, cơ bản giải quyết dứt điểm tình trạng hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở giai đoạn 1...

Đó là những kết quả của tỉnh Vĩnh Long đạt được trong 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Tỉnh Vĩnh Long cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2015, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã nghèo.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, điện, đường, nước sinh hoạt… tạo điều kiện giúp cho người nghèo được thụ hưởng các dịch vụ công một cách bình đẳng.

Đ.T (theo chinhphu.vn)