Vốn đầu tư công năm 2024 của TP. Hồ Chí Minh dự kiến hơn 79.000 tỷ đồng
Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP. HCM khóa X, UBND TP đã trình HĐND TP kế hoạch đầu tư công năm 2024. Theo đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho TP. Hồ Chí Minh dự kiến là 3.686 tỷ đồng. Trong đó, 2.545 tỷ đồng vốn trong nước và 1.140 tỷ đồng vốn nước ngoài.

UBND TP.HCM đề xuất phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án như: Dự án xây dựng nút giao An Phú 500 tỷ đồng; dự án thành phần 1 thuộc dự án đường vành đai 3 số vốn 500 tỷ đồng; xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh 45,89 tỷ đồng; dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên 1.500 tỷ đồng…

Tổng số ngân sách địa phương của TP.HCM được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến hơn 75.577 tỷ đồng. UBND TP đề xuất phân bổ cho các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 74.282,709 tỷ đồng.

Trong đó, bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là 1.227,941 tỷ đồng; bố trí vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP và dự án phục vụ dự án PPP là 6.814,845 tỷ đồng; bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố là 58.431,684 tỷ đồng.

Đồng thời, phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công của các huyện và TP. Thủ Đức từ nguồn vốn ngân sách thành phố là 1.294,507 tỷ đồng./.

UBND TP.HCM kiến nghị HĐND TP.HCM quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương của thành phố. Sau khi HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 chi tiết danh mục và mức vốn cho từng dự án theo quy định.