Việc phát hành cổ phiếu thực hiện theo 2 hình thức, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

VSC tăng vốn gấp hơn 2 lần, dự kiến mua chi phối 1 công ty cảng biển
VSC tăng vốn gấp hơn 2 lần, dự kiến mua chi phối 1 công ty cảng biển. Ảnh: T.L
TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm mức thu phí hạ tầng cảng biển Cảng biển TP. Hồ Chí Minh lọt top 30 cảng container hàng đầu thế giới về lưu lượng

Với hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ phát hành hơn 121 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ 1/1. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Đợt chào bán này nếu thực hiện theo đúng kế hoạch sẽ khiến cho vốn điều lệ của công ty tăng gấp 2 lần so với số vốn 1.213 tỷ đồng hiện nay.

Dự kiến, công ty sẽ dùng tới 1.200 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này để đầu tư chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển có trụ sở tại Hải Phòng. Thời gian thực hiện thương vụ đầu tư dự kiến ngay trong năm 2023. Số còn lại dự kiến được công ty dùng để bổ sung vốn điều lệ.

Với hình thức trả cổ tức, đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành là 10/1, tương ứng với cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2023, sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (với hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu) và thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (với hình thức phát hành trả cổ tức)./.