Đường sắt

Ảnh T.L minh họa.

Theo Bộ Giao thông vận tải, hiện nay, Tổng công ty Đường sắt đang phải thuê các toa hàng của đối tác để vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới, Tổng công ty có nhu cầu đầu tư thêm các toa hàng hóa và đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu việc mua toa xe để có thể phục vụ cho nhu cầu trên.

Qua đánh giá của Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải nhận thấy, tại Danh mục các dự án phát triển phương tiện đường sắt giai đoạn 2012-2015 kèm theo Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 07/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, mục dự án đầu tư toa xe chỉ được đầu tư đóng mới toa xe, không có danh mục đầu tư toa xe đã qua sử dụng.

“Tuy nhiên, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải đường sắt Hà Nội và các đơn vị có liên quan đã có chủ trương thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu mua toa xe đã qua sử dụng khi chưa có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải,” thông cáo phát đi ngày 25/2 của Bộ Giao thông Vận tải khẳng định.

Ngày 25/2/2016, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã họp bàn và thống nhất, Bộ Giao thông vận tải sẽ thực hiện các quy trình thủ tục xem xét việc kỷ luật ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc chỉ đạo khảo sát, nghiên cứu đầu tư chưa đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo Tổng công ty và các cán bộ có liên quan theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 1484/BGTVT-TCCB ngày 03/02/2016 trước ngày 15/3/2016.

Trước đó, ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn doanh nghiệp này việc mua, nhập khẩu lô toa xe chở hàng 164 chiếc chạy trên khổ đường sắt 1m đã qua sử dụng, có tuổi từ 12 đến 22 năm từ Cục Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc) để phục vụ sản xuất kinh doanh vận tải.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, việc mua lô toa xe này đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đồng ý về chủ trương bằng văn bản từ giữa tháng 6/2015 và đã được gửi sang Cục Đường sắt Côn Minh, giao cho hai Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt trực tiếp thương thảo ký hợp đồng, làm các thủ tục cần thiết để mua.

Liên quan đến đề xuất trên, ngày 3/2/2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã có văn bản yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo rõ về Công văn số 1442/ĐS-VTĐM ngày 3/6/2015 gửi Cục Đường sắt Côn Minh-Trung Quốc; tổ chức kiểm điểm nghiêm, làm rõ trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo Đường sắt Việt Nam và các cán bộ liên quan trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký họp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Văn bản của Bộ trưởng Đinh La Thăng lúc đó cũng yêu cầu cho ông Nguyễn Viết Hiệp thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội; chỉ đạo thay Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội./.

Trí Dũng