Ngày 4/11/2021, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã tiếp bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao quan hệ đối tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Tài chính và WB thời gian qua; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bà Carolyn Turk, quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.

WB cam kết hỗ trợ Bộ Tài chính phát triển thị trường vốn
Ngân hàng Thế giới cam kết hỗ trợ Bộ Tài chính về phát triển thị trường vốn, thị trường bảo hiểm. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đánh giá cao các hỗ trợ củaWB trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật về giải pháp tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Các hỗ trợ của WB đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường năng lực quản lý tài sản công, xây dựng chiến lược tài chính phòng, chống, ứng phó rủi ro thiên tai, bảo hiểm rủi ro thiên tai,...

Thứ trưởng đề nghị, WB tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trong việc cung cấp kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp bảo vệ ngân sách nhà nước để hoàn thiện các quy định về thể chế hóa các định hướng chính sách, xây dựng cơ chế một cách hiệu quả, đề phòng, hạn chế tổn thất thiên tai gây ra đối với tài sản công, cơ sở hạ tầng.

WB cam kết hỗ trợ Bộ Tài chính phát triển thị trường vốn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng cũng đề nghị WB hỗ trợ trong lĩnh vực phát triển thị trường vốn, như: hỗ trợ hoàn thiện khung khổ pháp lý về phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các công ty xếp hạng tín nhiệm, Quỹ Hưu trí bổ sung tự nguyện; nghiên cứu hỗ trợ phát triển ngành quỹ trong nước và các giải pháp tăng cường cơ sở đầu tư, đặt biệt là nhà đầu tư tổ chức;

Nghiên cứu và hỗ trợ đưa ra các báo cáo khuyến nghị, hướng dẫn về phát triển các sản phẩm chứng khoán xanh/ bền vững và thực hành đầu tư có trách nhiệm về môi trường, xã hội; tiếp tục kết nối, triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực cho thị trường chứng khoán...

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Carolyn Turk chúc mừng Bộ Tài chính đã nỗ lực trong việc củng cố hoạt động của thị trường tài chính; đồng thời cho biết, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế liên quan đến các giải pháp về bảo hiểm, cũng như tài chính ứng phó thiên tai bền vững.

WB cam kết hỗ trợ Bộ Tài chính phát triển thị trường vốn
Bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, thông tin về những hợp tác hai bên trong thời gian tới. Ảnh: Đức Minh

Theo bà Carolyn Turk: "WB đã có quan hệ lâu dài và hợp tác hiệu quả với Bộ Tài chính Việt Nam trong những năm qua. Chúng tôi sẽ thực hiện hỗ trợ Bộ Tài chính các dự án trong khuôn khổ chương trình mới được phê duyệt là chương trình dịch vụ hỗ trợ tư vấn và phân tích. Chương trình có 2 trụ cột chính là tài chính và rủi ro thảm họa và phát triển thị tường tài chính vốn".

Theo bà Carolyn Turk, đây là những nội dung đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp giải pháp về tài chính để giải quyết thảm họa của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 cũng như những thiên tai đang đối mặt như biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thị trường vốn và sự phát triển của thị trường vốn đóng vai trò rất trong trọng để giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân hàng đảm bảo có mức độ vốn phù hợp, đặc biệt là thị trường vốn lâu dài phục vụ cho phục hồi kinh tế sau dịch Covid -19 và phát tiển nói chung.

Tại buổi tiếp, hai bên đã tập trung cập nhật tiến độ thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật về giải pháp tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; các ưu tiên hỗ trợ của ngân hàng Thế giới dành cho Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình phân tích và tư vấn phát triển thị trường tài chính Việt Nam (Chương trình P-ASA); Các hướng dẫn, định hướng cần thiết để triển khai các hỗ trợ kỹ thuật về bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm nông nghiệp, Quỹ Bảo hiểm rủi ro thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF), phát triển thị trường bảo hiểm trong nước, thị trường vốn./.