Xác nhận 41.000 người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà
Ảnh: Minh họa

Cụ thể, đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, BHXH TP đã xác nhận cho 2.674 doanh nghiệp, đơn vị với 39.742 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động, đơn vị đã xác nhận cho 390 doanh nghiệp, đơn vị với 1.495 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

BHXH TP. Hồ Chí Minh cũng lưu ý, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp các cơ quan, đơn vị sẽ nộp hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022 và có thể nộp hồ sơ hằng tháng hoặc gộp 2 tháng hay 3 tháng.

Riêng đối với những trường hợp người lao động quay trở lại thị trường lao động, thời gian nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022./.