>> Thống đốc NHNN yêu cầu đẩy mạnh cho vay mua nhà

Đây là thông tin từ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Người phát ngôn của Chính phủ Nguyễn Văn Nên trả lời câu hỏi của phóng viên TBTCVN về tình hình cho vay và giải ngân gói 30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ nhà ở, đặc biệt sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 32/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, từ ngày 1/6/2013 đến 31/10/2014 (sau 16 tháng áp dụng Thông tư 11), có 9.376 khách hàng được ký hợp đồng tín dụng trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở với tổng số tiền cam kết cho vay từ các ngân hàng đạt 7.357,7 tỷ đồng.

Sau khi Thông tư 32 được ban hành, tốc độ cho vay, giải ngân đã tăng liên tục, tháng sau cao hơn tháng trước. Đến 28/2/2015 (sau khoảng 4 tháng triển khai), số khách hàng được các ngân hàng cam kết cho vay theo gói 30.000 tỷ đồng là 14.895 khách hàng (tăng 5.519 khách hàng), với tổng số tiền cam kết cho vay là 11.307,2 tỷ đồng, tăng khoảng 53,7% so với thời điểm 31/10/2014.

Như vậy, tổng số cam kết cho vay theo gói 30.000 tỷ đồng đã đạt khoảng 37,7% sau 20 tháng triển khai.

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng này, NHNN cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện của các NHTM tham gia chương trình và có văn bản chỉ đạo kịp thời, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đồng thời, NHNN cũng sẽ xem xét khả năng mở rộng số lượng NHTM tham gia vào chương trình này.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về các quy định, thủ tục liên quan đến đối tượng vay vốn đặc biệt là đối tượng mua, cải tạo nhà ở; có biện pháp tích cực đẩy nhanh nguồn cung về nhà ở xã hội, nhà ở thương mại với giá rẻ.

Nhằm thúc đẩy cho vay, tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình triển khai gói 30.000 tỷ đồng, Thông tư 32 ban hành tháng 10/2014 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 11 như mở rộng thêm đối tượng được tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở; nâng thời gian hạn cho vay; bổ sung thêm 9 NHTM cổ phần được tham gia chương trình này bên cạnh các ngân hàng thương mại nhà nước…

H.Y