Theo Tổng Cục Lâm nghiệp, đến thời điểm này mới có 28/55 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã trồng rừng thay thế.

Tổng diện tích rừng trồng thay thế là 7.191 ha, trong đó diện tích trồng rừng năm 2014 là 4.648 ha, đạt 35% kế hoạch năm. Cụ thể diện tích rừng thay thế đối với các dự án thủy điện là 2.445 ha, đạt 22% kế hoạch, diện tích trồng rừng thay thế do chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác là 2.203 ha, đạt 104% kế hoạch.

Tuy nhiên, tình trạng các DN không tiến hành trồng rừng thay thế theo đúng kế hoạch, đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát chỉ đạo, sẽ xử lý nghiêm khắc đối với các DN cố tình không trồng rừng thay thế như cam kết. Thậm chí, nếu DN không tuân thủ sẽ đề xuất với Bộ Công thương rút giấy phép hoạt động; đặc biệt là những dự án mới hoạt động nhưng không chấp hành nghiêm chỉnh quy định của luật pháp.

Được biết, theo Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ: Tất cả các dự án nào đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thì phải trồng thay thế ngay trong năm 2014 và 2015./.

Khánh Linh