Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Quyết định số 184/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền 215.986 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, vận chuyển đến trung tâm huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ người dân thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng, theo quy định tại Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Xuất cấp gần 216 tấn gạo dự trữ hỗ trợ người dân huyện Mường Lát bảo vệ rừng
Hỗ trợ gạo dự trữ nhà nước đợt 1 năm 2024 cho công tác bảo vệ rừng tại huyện Mường Lát. Ảnh: Đức Minh

Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo xong trước ngày 5/5/2024.

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp nêu trên cho địa phương kịp thời, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Tổng cục DTNN cũng đã có văn bản số 483/TCDT-QLHDT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND huyện Mường Lát triển khai tiếp nhận gạo; đồng thời phối hợp với Cục DTNN khu vực Thanh Hóa trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ cho người dân.