Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 5.704,365 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán cho các địa phương sau: Tỉnh Cao Bằng là 666,015 tấn gạo; tỉnh Bình Định là 170,85 tấn gạo.

Tỉnh Gia Lai là 606,675 tấn gạo; tỉnh Nghệ An: 1.080,255 tấn gạo; tỉnh Bạc Liêu: 483,735 tấn gạo; tỉnh Đắk Nông: 317,85 tấn gạo; tỉnh Ninh Thuận là 982,05 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk là 920,13 tấn gạo; tỉnh Bình Phước: 476,805 tấn gạo.

Xuất cấp hơn 7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia cho 9 địa phương

Xuất cấp hơn 7 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia cho 9 địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2024. Ảnh: Đức Minh

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp 1.610,97 tấn gạo cho các địa phương sau để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt: Tỉnh Gia Lai là 588,375 tấn gạo; tỉnh Đắk Nông là 315,825 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk là706,77 tấn gạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, thông tin, số liệu báo cáo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Bình Định, Gia Lai, Nghệ An, Bạc Liêu, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.