Theo nghị quyết phát hành được Hội đồng quản trị (HĐQT) công bố, YEG sẽ chào bán 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 15 nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của YEG sẽ gấp gần 2,5 lần, từ gần 313 tỷ đồng lên hơn 760 tỷ đồng.

Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức có năng lực có thể hỗ trợ, đồng hành và hợp tác với công ty trong quản trị, điều hành, kinh doanh và tăng cạnh tranh trên thị trường, có cam kết gắn bó lợi ích tối thiểu 3 năm.

YEG dự kiến chào bán riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư
YEG dự kiến chào bán riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu cho 15 nhà đầu tư. Ảnh: T.L

HĐQT công bố danh sách 15 nhà đầu tư dự kiến tham gia vào đợt phát hành. Trong đó, bà Lê Phương Thảo - Chủ tịch YEG và ông Đào Phúc Trí - Tổng giám đốc YEG có đăng ký mua lần lượt 4,2 triệu cổ phiếu và 3,5 triệu cổ phiếu. Dự kiến nếu thành công, bà Thảo nâng sở hữu lên 5,51% vốn, còn ông Trí là 5,17% vốn.

Một số lãnh đạo khác trong YEG hay lãnh đạo trong công ty con của YEG cũng đăng ký mua vào đợt này như bà Nguyễn Thị Khánh Hòa - Phó Giám đốc tài chính YEG đăng ký mua 32,7 triệu cổ phiếu...

Thời gian thực hiện phát hành trong năm 2023, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số tiền thu được từ phát hành sẽ dùng để góp vốn vào các công ty con, bổ sung vốn lưu động, thanh toán nợ vay. Cụ thể, YEG dự định dùng 137 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH 1Production, 23 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Yeah1 Up. 289 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động để thanh toán các hợp đồng vay. Thời gian giải ngân trong quý II và quý III năm nay./.