cục-thuế-yên-bái-123-ok.jpg

Công chức thuế Cục Thuế Yên Bái tổ chức rà soát doanh nghiệp rủi ro trước khi thanh kiểm tra thuế nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trao đổi với phóng viên TBTCO về nhiệm vụ công tác thuế sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách, xác định công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ thu ngân sách; theo đó, toàn đơn vị đã thực hiện quyết liệt các giải pháp vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo cho công tác thanh tra, kiểm tra được hiệu quả.

Năm 2020, ngay sau khi dịch Covid-19 xuất hiện và sau thực hiện cách ly xã hội, cục thuế đã theo dõi sát diễn biến tình hình, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của cấp trên vừa phòng ngừa dịch bệnh vừa hỗ trợ DN. Cùng với đó, đơn vị cũng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra bảo đảm không để xảy ra tình trạng chồng chéo, gây phiền hà cho DN, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp người nộp thuế (NNT) kê khai chưa đúng quy định, kê khai không đầy đủ, rõ ràng cách tính thuế.

Đại diện Cục Thuế Yên Bái cho biết, để tạo thuận lợi DN và đối với những DN nhỏ, có hồ sơ chứng từ ít, cục thuế bố trí 2 người/đoàn triển khai nhiệm vụ thanh, kiểm tra; với DN lớn hơn, có hồ sơ chứng từ, hóa đơn nhiều và mang tính phức tạp thì bố trí 3 người/đoàn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phân tích hồ sơ, dữ liệu khai thuế của NNT trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Báo cáo của Cục Thuế Yên Bái cho thấy, năm 2020, toàn đơn vị đã phân tích, đánh giá rủi ro để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng đối tượng và thời gian quy định; chủ động triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ cơ quan thuế và tại trụ sở NNT theo kế hoạch đề ra. Chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra được chú trọng, tập trung nắm bắt kịp thời các hành vi vi phạm thường xảy ra theo nhóm ngành nghề, đối tượng kinh doanh để tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; do vậy, chất lượng các cuộc thanh tra kiểm tra được nâng lên.

Cùng với đó, toàn đơn vị còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra; qua đó, đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, gian lận trốn thuế. Theo đó, trong năm 2020, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế đạt 3.858 hồ sơ, bằng 109% so với cùng kỳ; trong đó, số hồ sơ được chấp nhận 3.782 hồ sơ, số hồ sơ yêu cầu điều chỉnh 76 hồ sơ; thực hiện kiểm tra tại trụ sở NNT 224 cuộc, đạt 162% kế hoạch Tổng cục Thuế giao và bằng 97% so với năm 2019; thực hiện 57 cuộc thanh tra, bằng 96,6% kế hoạch thanh tra đã được giao; kiểm tra trước và sau hoàn thuế 27 cuộc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Cục Thuế Yên Bái tiếp tục duy trì quản lý chống thất thu đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai; chú trọng quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn; thực hiện rà soát, phân tích, đánh giá rủi ro trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT.

Ngoài ra, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, chú trọng đến các ngành nghề lĩnh vực thường xảy ra thất thu, trốn thuế, gian lận thuế như hoạt động khai thác khoáng sản, thương mại, chế biến, dịch vụ; đẩy mạnh nâng cao chất lượng kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; kiểm tra, giám sát kê khai thuế, kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong kê khai, những trường hợp bất hợp lý để chấn chỉnh kịp thời; phân tích rủi ro hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế của NNT trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; tổ chức đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vào ngân sách nhà nước./.

Văn Tuấn