10 địa phương xuất sắc triển khai hóa đơn điện tử được khen thưởng

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nhấn nút công bố Hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc tại điểm cầu Thái Nguyên. Ảnh: CT

Lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên cho hay, thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố của Tổng cục Thuế, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ triển khai hóa đơn điện tử; xây dựng kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành của tỉnh phối hợp thực hiện.

Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh, đã phối hợp với các cơ quan báo, đài của tỉnh để tuyên truyền về lợi ích của hóa đơn điện tử, giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử; tổ chức tập huấn về hóa đơn điện tử đến cán bộ thuế với yêu cầu mỗi cán bộ thuế là một tuyên truyền viên về hóa đơn điện tử; tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh với nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến trên nền tảng Facebook của cục thuế; tổ chức hội nghị với các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để bàn giải pháp thực hiện, đồng thời có cam kết về tiến độ triển khai.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng hóa đơn điện tử cho các các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các phòng, các chi cục thuế trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử tới toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị và người nộp thuế do đơn vị mình quản lý; đồng thời thực hiện rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử để có hướng dẫn xử lý thống nhất.

Ngoài ra, kịp thời khen thưởng, động viên các phòng, các chi cục thuế hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Cục thuế đã đăng tải số điện thoại hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử tại văn phòng cục thuế và các chi cục thuế trực thuộc trên website của cục thuế, công bố hòm thư tiếp nhận các ý kiến phản ánh về thái độ, văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ của công chức thuế khi hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của người nộp thuế về hóa đơn điện tử, đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế được thuận tiện, hiệu quả, thành công.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tính đến thời điểm hiện tại, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ thành công hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh./.