6 bộ, 8 địa phương chưa giải ngân và 17 bộ, địa phương đề nghị trả lại vốn ODA Sẽ trình Quốc hội quyết định lại tỷ lệ điều tiết của địa phương Dự toán năm 2023 hỗ trợ địa phương thêm nguồn lực phát triển

Tổng mức vay, bội chi của địa phương vẫn trong trần cho phép

Theo tờ trình của Chính phủ, tổng dự toán vay của các địa phương năm 2022 được Quốc hội quyết định là 28.636,7 tỷ đồng, trong đó dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 18.482 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, tính đến ngày 31/8/2022, có 15 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, 1 địa phương đề nghị trả nợ trước hạn dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội phê duyệt.

Cụ thể, có 8 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại, với tổng số đề xuất tăng là 234,826 tỷ đồng của các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Nam Định, Trà Vinh. 7 địa phương có công văn gửi Bộ Tài chính, đề nghị giảm dự toán vay lại, với tổng số đề nghị giảm là 1.547,760 tỷ đồng gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa. 1 địa phương là Bắc Kạn đề nghị trả nợ vay lại trước hạn 33,612 tỷ đồng.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), các văn bản hướng dẫn, các nghị quyết của Quốc hội, đối với các địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại, trả nợ dẫn đến tăng dự toán vay, trả nợ của địa phương nói chung, việc điều chỉnh tăng mức vay, trả nợ của từng địa phương năm 2022 cần được báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định. Đối với các địa phương không sử dụng hết dự toán vay của địa phương, Luật NSNN không yêu cầu phải báo cáo Quốc hội, trừ trường hợp cần điều chỉnh giảm dự toán ở địa phương này để tăng địa phương khác có nhu cầu.

Với mức điều chỉnh số vay, trả nợ năm 2022 của các địa phương như trên, tổng mức vay và mức bội chi của ngân sách địa phương vẫn nằm trong hạn mức đã được Quốc hội phê duyệt, theo đó dự toán vay của các địa phương là 27.323,8 tỷ đồng (giảm 1.312,9 tỷ đồng), bội chi ngân sách địa phương là 23.851,6 tỷ đồng (giảm 1.330,2 tỷ đồng) và không địa phương nào vượt hạn mức dư nợ cho phép theo Luật NSNN.

Để tạo điều kiện cho các địa phương sử dụng được tối đa nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương năm 2022, Chính phủ báo cáo UBTVQH chấp thuận việc đề xuất tăng dự toán vay (tăng dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ) năm 2022 của 8 địa phương thêm 234,826 tỷ đồng; chấp thuận đề xuất tăng dự toán chi trả nợ gốc của tỉnh Bắc Kạn 33,612 tỷ đồng để tỉnh có căn cứ thực hiện trả nợ trước hạn, UBND tỉnh Bắc Kạn bố trí nguồn trả nợ trước hạn phù hợp với qui định; chấp thuận cho 7 địa phương giảm dự toán vốn vay lại năm 2022, với tổng mức giảm là 1.547,76 tỷ đồng để đảm bảo kế hoạch vay lại vốn vay nước ngoài và mức bội chi năm 2022 không vượt mức Quốc hội đã phê duyệt.

Đồng thời, giao UBND 8 tỉnh, thành phố được điều chỉnh tăng dự toán vốn vay lại năm 2022 nêu trên cam kết giải ngân hết toàn bộ số vốn được điều chỉnh tăng dự toán để tránh lãng phí.

Rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cơ bản đồng tình với kiến nghị của Ủy ban Tài chính ngân sách, theo đó, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh dự toán NSNN theo đúng quy định của Luật NSNN. Đồng thời, Chính phủ cần đánh giá kỹ và chịu trách nhiệm về việc giải ngân khi đề nghị điều chỉnh.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương mặc dù có số vốn không lớn, không làm thay đổi tổng mức vay, bội chi ngân sách nhưng lại ảnh hưởng tổng mức vay, bội chi của các địa phương. Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, do đó nhất trí trình Quốc hội xem xét vấn đề này tại kỳ họp bất thường lần 2 để đảm bảo chặt chẽ.

15 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc Chính phủ báo cáo UBTVQH nội dung này để xem xét là cần thiết, đúng quy định. Về việc điều chỉnh vốn vay lại, tuy số tiền không lớn nhưng theo quy định phải xin ý kiến Quốc hội. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát tổng thể các nội dung liên quan đến tài chính ngân sách đáng lẽ xem xét tại kỳ họp thứ 4 mà Chính phủ chưa chuẩn bị kịp để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường sắp tới, đặc biệt là những vấn đề như giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu dự kiến hết hiệu lực vào cuối năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý để có thể trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường, các báo cáo tài liệu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ từ tháng 12 theo quy định. Nhấn mạnh việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội mới là khả năng, còn có tổ chức được hay không còn tùy thuộc vào công tác chuẩn bị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, trong phạm vi nội dung phụ trách phải chủ động, đôn đốc liên tục để trình đủ, đúng thời gian, bố trí thời gian để thẩm tra sơ bộ, thẩm tra đầy đủ theo đúng quy định.

Năm 2023: Đề xuất giữ thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu như năm 2022

Báo cáo thêm về một số nội dung tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính sẽ rà soát lại để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội một số vấn đề liên quan đến Nghị quyết 43. Cùng với đó, năm 2023 dự kiến sẽ đề xuất tiếp tục giữ mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, tiếp tục giãn và hoãn một số loại thuế như năm 2022, song cũng có một số loại thuế sẽ quay lại mức cũ trong năm 2023.

15 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp