2024 là năm bản lề cho sự phát triển thị trường trong trung, dài hạn
Nguồn: UBCKNN. Đồ họa: Văn Chung

Đảm bảo thị trường chứng khoán an toàn, thông suốt

Báo cáo về TTCK năm 2023, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều thách thức, khó khăn từ bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, TTCK tiếp tục khẳng định vai trò kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế, hoạt động huy động vốn qua TTCK trong năm 2023 có sự khởi sắc, với tổng giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 418.271 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm 2022. Diễn biến TTCK phản ánh kỳ vọng tích cực của thị trường về triển vọng kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, năm 2024 sẽ là năm tạo dựng các cơ sở cho sự phát triển TTCK trong trung và dài hạn, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2024. Do vậy, ngành Chứng khoán dự kiến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để làm tốt trên nhiều mảng công tác với quyết tâm cao nhất.

Theo đó, UBCKNN sẽ quyết liệt triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 và Công điện số 1360/CĐ-TTg ngày 13/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy TTCK phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững; xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, UBCKNN để thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030.

Đồng thời, UBCKNN tiếp tục quản lý điều hành TTCK đảm bảo an toàn, thông suốt, tạo thuận lợi cho huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế; triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài, hướng tới nâng hạng TTCK; hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp thông qua triển khai công bố thông tin một đầu mối, cải cách thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

2024 là năm bản lề cho sự phát triển thị trường trong trung, dài hạn

Cũng trong năm 2024, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh giám sát, thực thi pháp luật để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và hoạt động lành mạnh của thị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư và nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung hỗ trợ công tác quản lý giám sát, điều hành TTCK.

Cùng với đó, tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa trên thị trường, khuyến khích các hoạt động chào bán, phát hành ra công chúng và gắn chào bán ra công chúng lần đầu với niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán; nâng cao năng lực và an toàn tài chính của hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán thông qua tiếp tục tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đồng thời đẩy mạnh quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBCKNN sẽ đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tới công chúng đầu tư để nâng cao hiểu biết pháp luật, hoạt động của TTCK, góp phần giúp công chúng đầu tư có kiến thức, thông tin phòng ngừa các hoạt động gian lận trên TTCK và trên không gian mạng.

PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHẠM THANH HÀ: Phối hợp tích cực để triển khai giải pháp nâng hạng

2024 là năm bản lề cho sự phát triển thị trường trong trung, dài hạn

Trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, trong công tác điều hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ để điều hành linh hoạt, chủ động các công cụ chính sách tiền tệ. Đồng thời, NHNN kịp thời phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; qua đó, hỗ trợ sự phát triển của TTCK, tiến tới mục tiêu nâng hạng TTCK từ thị trường cận biên lên mới nổi.

NHNN luôn quan tâm, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính trong việc tìm giải pháp phục vụ công tác nâng hạng TTCK. NHNN đã phối hợp làm việc với 2 tổ chức xếp hạng trên để giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, từng bước phát triển thị trường ngoại tệ, hỗ trợ thanh khoản ngoại tệ khi cần thiết phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

TRƯỞNG NHÓM TÀI CHÍNH, CẠNH TRANH VÀ SÁNG TẠO CỦA WORLD BANK TẠI VIỆT NAM KETUT ARIADI KUSSUMA: Nâng hạng có thể mang lại tới 25 tỷ USD vốn mới từ nhà đầu tư quốc tế

2024 là năm bản lề cho sự phát triển thị trường trong trung, dài hạn

Chúng tôi xin chúc mừng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030. Chiến lược nêu ra những mục tiêu quan trọng và giải pháp thực hiện để đạt được những mục tiêu đó. Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các cơ quan chức năng, đặc biệt là UBCKNN trong việc xây dựng Chiến lược thông qua việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo. Ngân hàng Thế giới vui mừng khi thấy quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển thị trường thông qua chiến lược được soạn thảo kỹ càng và nay là kế hoạch thực hiện chi tiết. Chúng tôi cũng thừa nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán, và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong việc tìm kiếm các giải pháp nâng hạng TTCK.

Khát vọng của Việt Nam trong việc nâng cấp TTCK lên thị trường mới nổi là bước đi chiến lược, phù hợp với tham vọng lớn hơn là chuyển đổi thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2035 và quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Nếu được cả FTSE Russel và MSCI nâng hạng, Ngân hàng Thế giới ước tính việc nâng hạng TTCK có thể mang lại tới 25 tỷ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030./.