Triển khai thực hiện tổng số 29 thủ tục theo Cơ chế một cửa quốc gia
Quang cảnh hội nghị.

Đó là thông tin tại hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tổ chức chiều 9/5.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong năm 2023 và quý I/2024, công tác CCHC của Bộ NN&PTNT và các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào thành tựu chung của ngành Nông nghiệp.

Trong đó, bộ này đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, bám sát nội dung, kế hoạch của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ để tổ chức thực hiện, đã hoàn thành 100% kế hoạch, với 54 nhiệm vụ, 125 hoạt động.

Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của bộ, xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và quy định thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ NN&PTNT giai đoạn 2023-2030.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT đã ban hành quy định về xác định Chỉ số CCHC các đơn vị thuộc Bộ giai đoạn 2023-2030 và xây dựng riêng phần mềm đánh giá, chấm điểm CCHC kịp thời đưa vào triển khai thực hiện năm 2023; tổ chức thực hiện đánh giá, xác định chỉ số Par Index (chỉ số CCHC) của bộ năm 2023 đảm bảo đúng quy định của Bộ Nội vụ.

Thời gian qua, Bộ NN&PTNT đã triển khai thực hiện tổng số 29 thủ tục qua Cơ chế một cửa quốc gia tại 7 đơn vị thuộc bộ. Theo đó, tính đến 31/12/2023, hệ thống đã tiếp nhận tổng số trên 5,735 triệu hồ sơ, đã xử lý, cấp phép điện tử tổng số 4,313 triệu hồ sơ với 22.000 doanh nghiệp trên cả nước tham gia.

Trong thời gian tới của năm 2024, Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ NN&PTNT tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ giao; đảm bảo đúng tiến độ, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Cụ thể là tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức và thực hiện đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT theo quy định; bên cạnh đó là giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ và tiếp tục phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số; hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của bộ, hệ thống một cửa điện tử, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Một nhiệm vụ nữa là triển khai xác định Chỉ số Par Index theo kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Nội vụ; thực hiện đánh giá, chấm điểm CCHC các đơn vị theo chỉ đạo, kế hoạch của Bộ năm 2024.

Chia sẻ tại hội nghị, mượn hình ảnh “Phụng sự Tổ quốc và tự hào về điều đó” của hệ thống dịch vụ công Singapore, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh việc chuyển hóa từ hành chính quản lý mệnh lệnh sang hành chính phục vụ.

“Thành công của cải cách hành chính được đo đếm bằng sự hài lòng của người dân” - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh và cho rằng, mỗi thành công trong cải cách hành chính là góp phần tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cho người dân.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị yêu cầu các đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm từng chỉ số, nội dung về CCHC và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt. Bên cạnh đó, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện các kế hoạch thành công. Với các đơn vị khác, cần xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể cho đơn vị, xác định nhiệm vụ cụ thể cho năm 2024, nêu rõ trọng tâm cũng như rà soát, đánh giá để tìm giải pháp cho những hạn chế chưa được khắc phục.