Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nêu rõ, Công ty cổ phần Louis Holdings bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu gồm: Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu LAGCH2122001; báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu LAGCH2122001 kỳ 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2022; báo cáo sử dụng vốn bán niên năm 2021 và năm 2022; báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và năm 2022.

3 doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Ảnh minh họa

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành quyết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD). Cụ thể, Gemadept bị phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập. Theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty cổ phần Gemadept, Công ty cổ phần Gemadept có 10 thành viên hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 1 thành viên hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết theo quy định.

Cũng với vi phạm tương tự, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã Ck: PJT) cũng vừa nhận quyết định xử phạt của UBCKNN với số tiền phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập, cụ thể là không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 7 thành viên hội đồng quản trị./.