Với tổng ngân sách cho dự án 17 triệu đôla Canada (tương đương khoảng 338,19 tỷ đồng), dự án FAPQDC gồm ba hợp phần: hợp phần xây dựng chất lượng nông sản thực phẩm, hợp phần kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm và khả năng tiếp cận thị trường của thực phẩm.

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) được Bộ NN&PTNT giao làm đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan trong nước.

Dự án FAPQDC đã được triển khai trong thời gian 6 năm (4/2008-12/2013), với các hoạt động và kết quả tập trung vào hỗ trợ cải thiện chất lượng, an toàn thực phẩm và mở rộng thị trường của nông sản thực phẩm Việt Nam thông qua áp dụng qui trình thực hành sản xuất tốt; tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm và khả năng tiếp cận thị trường nông sản thực phẩm.

Qua một thời gian thực hiện, tính đến nay 14/14 mô hình điểm rau, quả tại Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Đồng Nai, Tiền Giang và Bắc Giang đã được chứng nhận sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). 11/11 trại chăn nuôi lợn và 11/13 trại gà đã được chứng nhận VietGAHP (thực hành chăn nuôi tốt); 6/6 cơ sở giết mổ thịt lợn và thịt gà và 5/5 cơ sở bán thịt lợn và thịt gà được đánh giá đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm xếp loại A và B.

Ông Bùi Văn Minh, chuyên gia về VietGAP của dự án cho biết, kết quả đầu ra cải thiện năng lực thương mại hóa của sản phẩm nông sản đã đạt chứng nhận của các mô hình thí điểm. Qua điều tra về giá bán rau được chứng nhận VietGAP và rau chưa được chứng nhận VietGAP tại 6 siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op Mart cho thấy, trung bình giá bán của rau đã được chứng nhận VietGAP cao hơn giá bán rau thường là 2,1%./.

Diệu Hoa