Tại công văn gửi Bộ Tài chính, tỉnh Thái Bình đề nghị hỗ trợ 119,26 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở người có công năm 2013 cho 2.716 hộ; bao gồm, xây mới 1.889 nhà, sửa chữa 827 nhà. Tuy nhiên, theo số liệu UBND tỉnh đã báo cáo Đoàn Giám sát của UBTVQH, tổng số đối tượng hỗ trợ nhà ở năm 2013 là 2.450 hộ; gồm: xây mới 1.715 nhà, sửa chữa 735 nhà với kinh phí thực hiện 83,3 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho rằng, mặc dù do số đối tượng hỗ trợ nhà ở địa phương báo cáo chưa thống nhất, nhưng để địa phương có nguồn đảm bảo thời gian hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ vẫn tạm cấp bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ NSTW cho NSĐP 39,6 tỷ đồng theo số liệu đã gửi UBTVQH.

Bộ Tài chính yêu cầu, sau khi địa phương tổng hợp, rà soát đối tượng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính sẽ xử lý tiếp kinh phí cho Tỉnh theo chế độ quy định.

Huyền Trang