đhqg

Một góc của ĐH Quốc gia Hà Nội.

GS TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 cho biết: ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên với các phương thức xét tuyển tương tự năm 2020.

4 phương thức xét tuyển năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội là:

Thứ nhất, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đặc thù trong đào tạo bậc THPT chuyên của ĐH Quốc gia Hà Nội và Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thứ hai, xét tuyển kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thứ ba, xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ quốc tế, như: Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh với tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng - Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60); Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên; Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36; Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn).

Thứ tư, năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội còn xét tuyển thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành/chương trình đào tạo theo quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội. Kết quả thi ĐGNL được sử dụng chỉ như một phương án xét tuyển khác, song song với phương thức xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT và các phương thức khác được ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng trong năm 2020. Thí sinh được quyền lựa chọn để có thể đăng ký xét tuyển vào đại học ở ĐH Quốc gia Hà Nội bằng kết quả bài thi ĐGNL trong số chỉ tiêu được các đơn vị phân bổ theo ngành/chương trình đào tạo, chi tiết sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh đại học 2021 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo TTXVN