Vắc-xin

Ảnh TL minh họa

Ban Quản lý Quỹ vắc- xin phòng, chống Covid-19 cũng cho biết, hiện còn 17 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ quỹ nhưng chưa chuyển tiền, hoặc chỉ chuyển một phần hoặc chưa chuyển hết theo đúng cam kết. Tổng số tiền chưa chuyển theo cam kết là gần 120 tỷ đồng.

Về chi quỹ, hiện Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp bổ sung hơn 7.650 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc- xin phòng Covid-19. Trong đó, nguồn từ ngân sách nhà nước hơn 5.100 tỷ đồng, nguồn chi từ quỹ hơn 2.550 tỷ đồng.

Số tiền dư còn lại đã được Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 gửi ngân hàng để lấy lãi gia tăng cho nguồn quỹ.

Vân Hà