333 sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin với cơ quan thuế

Tổng cục Thuế cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Thuế đã tham mưu trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử (TMĐT), chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Cùng đó, ngành Thuế tập trung triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) qua các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí chuyên ngành.

57 nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp gần 4 nghìn tỷ đồng tiền thuế
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tổng cục Thuế cho biết, kể từ khi triển khai Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) dành cho Nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), đến nay đã có 57 NCCNN đăng ký, kê khai và nộp thuế qua Cổng TTĐT. Trong đó có các NCCNN lớn trên thế giới như: Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft). Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số thuế các NCCNN đã khai, nộp ngân sách nhà nước là 3.944 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế hoạt động TMĐT, ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành Cổng thông tin TMĐT để tiếp nhận thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT. Đến nay, Cổng TTĐT đã ghi nhận 333 sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin, trong đó có nhiều sàn chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso, tiki…

Cùng với việc tăng cường quản lý thuế TMĐT, ngành Thuế chủ động triển khai tích hợp mã số công dân. Theo Tổng cục Thuế, thực hiện theo Quyết định số 107/QĐ-BTC ngày 28/1/2022 của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đến nay, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 7.187 hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và 4.363 hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, ngành Thuế đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thống nhất các dịch vụ trao đổi thông tin do Bộ Công an cung cấp và xây dựng yêu cầu kỹ thuật để kết nối chia sẻ dữ liệu cơ sở dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu thuế.

Đồng thời, xây dựng dịch vụ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế với NNT là hộ gia đình, cá nhân; phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) xây dựng quy trình trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quản lý thuế lần đầu để phục vụ rà soát dữ liệu đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ chuyển đổi mã định danh làm mã số thuế.

Sử dụng dữ liệu từ hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế

Để đáp ứng yêu cầu triển khai các yêu cầu về Chính phủ điện tử, Chính phủ số quốc gia, ngành Thuế cũng đã triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đối với các nghiệp vụ hỗ trợ NNT thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 và cung cấp các tiện ích cho NNT…

57 nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp gần 4 nghìn tỷ đồng tiền thuế
Các đại biểu tham gia hội nghị sơ kết công tác thuế. Ảnh: Đức Minh

Ngành Thuế triển khai hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng các yêu cầu triển khai các ứng dụng tập trung của ngành, tổ chức vận hành đảm bảo hệ thống CNTT được đảm bảo duy trì thường xuyên, liên tục.

Cơ quan thuế các cấp tiếp tục duy trì cung cấp dịch vụ khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đối với trên 99% doanh nghiệp, ngành Thuế tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai, mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Đồng thời, ngành đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng quản lý thuế và hỗ trợ NNT đáp ứng quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc nâng cấp và triển khai ứng dụng đáp ứng các bổ sung, sửa đổi chính sách thuế mới đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế và hỗ trợ NNT tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Cùng với triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế; tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận hóa đơn điện tử (HĐĐT); quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số; thúc đẩy cung cấp dịch vụ thuế điện tử; phát triển ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục rà soát, triển khai trung tâm dữ liệu lớn về HĐĐT và các công cụ khai thác, phân tích, quản lý, sử dụng dữ liệu từ HĐĐT phục vụ công tác quản lý thuế; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích, đối soát dữ liệu HĐĐT, quản lý, phân tích rủi ro nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Cụ thể, ngành Thuế tiếp tục chủ động phối hợp với các chuyên gia tư vấn trong việc áp dụng công nghệ AI vào phân tích dữ liệu HĐĐT, trong đó phân tích tập trung vào các bài toán: Phân tích HĐĐT theo các mặt hàng rủi ro để phát hiện hóa đơn có giá bất thường; phân tích chuỗi mua bán hóa đơn (trước mắt tìm chuỗi mua bán của một loại hàng hóa dịch vụ, khi hệ thống máy chủ đủ mạnh sẽ phân tích chuỗi mua bán không theo loại hàng hóa dịch vụ)./.