thanh tra thuế

ảnh minh họa

Trong đó, ngành Thuế đã giảm khấu trừ và giảm lỗ trên 10.700 tỉ đồng, đồng thời đã thu được 22.000 tỉ đồng số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2014.

Đối với những tháng còn lại của năm 2015, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai công tác “chống các hành vi vi phạm về hóa đơn” qua ứng dụng “đối chiếu bảng kê hóa đơn” trong toàn ngành, nhằm phát hiện ngăn chặn, xử lí kịp thời hành vi kinh doanh mua bán hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế. Phối hợp với cơ quan an ninh điều tra, cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế để điều tra, xác minh một số đường dây sử dụng hóa đơn bất hợp pháp chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước nhằm răn đe, ngăn chặn đối với dạng tội phạm này và góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Bộ phận thanh tra, kiểm tra phối hợp chặt chẽ với bộ phận kê khai, tin học thường xuyên rà soát, quản lí chặt chẽ đối tượng nộp thuế; phân loại giám sát chặt chẽ các đối tượng có dấu hiệu kinh doanh mua bán hoá đơn bất hợp pháp, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế, đồng thời có giải pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chống thất thu cho NSNN.

Hơn thế nữa, ngành Thuế cũng tăng cường kiểm soát tuân thủ đối với hoạt động công vụ của các đoàn, đội và cán bộ thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để đề phòng, ngăn chặn, xử lí kịp thời vi phạm.

Cũng theo Bộ Tài chính, cơ quan hải quan đã thực hiện 1.420 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 56% kế hoạch đề ra; xử lí truy thu vào NSNN khoảng 1.035 tỉ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kì năm 2014./.

Đức Minh