Thực hiện 799 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thông tin về kết quả đạt được trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, năm 2023, cục thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra và kết luận được 799 doanh nghiệp, đạt 121,6% so với kế hoạch Tổng cục Thuế giao, bằng 99,6% so với cùng kỳ thực hiện. Kết quả, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 200,8 tỷ đồng, bằng 174,7% so với năm 2022; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 26,5 tỷ đồng; giảm lỗ là 1.341,9 tỷ đồng; thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSSN) được 192,9 tỷ đồng, đạt 96,0% so với số phải nộp và bằng 178,2% so với 2022.

Bắc Giang: Tăng thu ngân sách 200 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế
Công chức thuế Cục Thuế Bắc Giang tiếp nhận xử lý hồ sơ của người nộp thuế tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang. Ảnh: T. An

Cụ thể, năm 2023, Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện thanh tra được 34/34 doanh nghiệp, đạt 100% so với kế hoạch được giao, bằng 53,1 so với cùng kỳ thực hiện. Kết quả, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp đạt 85,8 tỷ đồng, bằng 112,7% so với cùng kỳ thực hiện; giảm khấu trừ thuế GTGT là 3,1 tỷ đồng; giảm lỗ 595,8 tỷ đồng; thực hiện nộp NSSN được 85,8 tỷ đồng, đạt 100% so với số phải nộp và bằng 124,8% so với 2022.

Về kết quả công tác kiểm tra thuế, Cục Thuế Bắc Giang đã kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở của cơ quan thuế được 11.805 hồ sơ; kết quả chấp nhận 11.804 hồ sơ, 1 hồ sơ chuyển kiểm tra tại doanh nghiệp (DN), không có hồ sơ phải điều chỉnh.

Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá đối với 15 DN có vốn đầu tư nước ngoài có giao dịch liên kết với tổng số tiền thuế xử lý theo quyết định sau thanh tra đạt 44 tỷ đồng; giảm lỗ 444,1 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 620,7 tỷ đồng; đã thực hiện đôn đốc nộp NSNN được 44 tỷ đồng, đạt 100% số phải nộp theo quyết định xử phạt.

Cùng đó, đã kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế (NNT) được 765/623 doanh nghiệp, đạt 122,8% so với kế hoạch năm, bằng 103,7% so với 2022. Kết quả, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 114,9 tỷ đồng, bằng 730,4% so với cùng kỳ thực hiện; giảm khấu trừ thuế GTGT là 23,3 tỷ đồng; giảm lỗ 746,1 tỷ đồng. Đã thực hiện nộp NSSN được 107 tỷ đồng, đạt 93,1% so với số phải nộp và bằng 734% so với năm trước.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế, Cục Thuế Bắc Giang đã kiểm tra trước hoàn thuế được 144 hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau với số tiền hoàn là 2.042,8 tỷ đồng. Kết quả qua kiểm tra trước hoàn thuế, đã phát hiện và loại ra khỏi số thuế đề nghị hoàn là 156,2 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng số tiền đề nghị hoàn.

Đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế được 185 hồ sơ tương ứng với 46 DN, tổng số thuế đã hoàn là 1.142 tỷ đồng. Kết quả, qua thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đã truy hoàn với số tiền là 6,6 tỷ đồng và phạt vi phạm hành chính 2,6 tỷ đồng; đã nộp 100% số tiền truy hoàn, tiền phạt vào NSNN.

Phân tích chuyên sâu để rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra

Thông tin về kế hoạch, nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2024, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, cục thuế chỉ đạo bộ phận thanh tra, kiểm tra, các chi cục thuế rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế; đẩy mạnh công tác rà soát DN có rủi ro cao, nhất là đối với DN có có sử dụng hóa đơn của các DN được các cơ quan thuế cảnh báo; tập trung thanh tra, kiểm tra các DN có rủi ro cao về thuế, các DN có giao dịch liên kết, chuyển giá...

Cùng với đó, Cục Thuế Bắc Giang triển khai phân loại giám sát các đối tượng có dấu hiệu kinh doanh mua bán hoá đơn, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế đồng thời có giải pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chống thất thu cho NSNN; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình kê khai, nộp thuế và hoạt động sản xuất kinh doanh của NNT; tình hình sử dụng hóa đơn điện tử của DN, kịp thời phát hiện những hành vi kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế, có rủi ro cao về thuế để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Bắc Giang: Tăng thu ngân sách 200 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế
Công chức thuế Cục Thuế Bắc Giang giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang. Ảnh: T. An

Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, Cục Thuế Bắc Giang sẽ thiết lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra để phối hợp xử lý; tăng cường phối hợp với cơ quan công an, hải quan, ban quản lý các khu công nghiệp, kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nhà nước…, để nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các DN, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Cục Thuế Bắc Giang phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 được Tổng cục Thuế giao. Cùng với đó, cục thuế tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo 100% đơn khiếu nại tố cáo về thuế đều được giải quyết đúng quy định.

Ngoài ra, Cục Thuế Bắc Giang sẽ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế nâng cao kỹ năng cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong việc phát hiện phương thức, thủ đoạn, hành vi gian lận về thuế đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra Cục Thuế Bắc Giang sẽ ưu tiên áp dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, hồ sơ; thực hiện phân tích chuyên sâu và tổ chức thu thập thông tin trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra để rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại các DN nhưng vẫn phải đảm bảm chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra./.