8 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ô tô đạt 2,25 tỷ USD