nợ thuế

Trước mắt trong tháng 9/2015 cơ quan thuế thực hiện thu được trên 50% tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp nợ thuế lớn đã công bố công khai. Ảnh T.L minh họa

Thu nội địa đạt khá

Trong tổng thu NSNN nói trên, thu nội địa tháng 8 ước đạt 38,9 nghìn tỉ đồng, bằng 46,5% (giảm khoảng 44,7 nghìn tỉ đồng) so tháng 7, chủ yếu do một số khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2015, đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 7 theo chế độ qui định, sang tháng 8 phát sinh không đáng kể.

Lũy kế 8 tháng ước đạt 459,45 nghìn tỉ đồng, bằng 71,9% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kì, trong đó nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 15%, đạt khá so với cùng kì một số năm gần đây.

Nhiều khoản thu nội địa tiến độ đạt khá (trên 70% dự toán năm), theo Bộ Tài chính, là nhờ có điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng theo Bộ Tài chính, do giá dầu giảm mạnh (bình quân gần 60 USD/thùng, giảm trên 40 USD/thùng so với giá dự toán), nên số thu từ dầu thô đạt thấp cả về tiến độ dự toán và so với cùng kì năm trước. Cụ thể thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 4,7 nghìn tỉ đồng, giảm khoảng 0,8 nghìn tỉ đồng so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 47,1 nghìn tỉ đồng, bằng 50,7% dự toán, giảm 34,1% so với cùng kì năm 2014.

Khoản thu tiếp theo là thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 13,5 nghìn tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng ước đạt 167,95 nghìn tỉ đồng, bằng 64,6% dự toán, tăng 1,5% so với cùng kì năm 2014. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 59 nghìn tỉ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 108,95 nghìn tỉ đồng, bằng 62,3% dự toán.

Các khoản thu còn lại là từ thu viện trợ và các khoản thu khác.

Ở chiều ngược lại, chi NSNN tháng 8 ước đạt 88 nghìn tỉ đồng. Luỹ kế thực hiện chi 8 tháng đạt 733,3 nghìn tỉ đồng, bằng 63,9% dự toán, tăng 8,2% so cùng kì năm 2014. Bội chi NSNN tháng 8 ước 30,63 nghìn tỉ đồng; lũy kế 8 tháng ước 115,18 nghìn tỉ đồng, xấp xỉ 51% dự toán năm.

Tính đến ngày 25/8/2015, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành trên 124,1 nghìn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 45,1% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cả năm.

“Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 8/2015 vẫn rất khó khăn, khối lượng phát hành chỉ đạt 5,7 nghìn tỉ đồng, giảm 66% so với tháng trước. Do đó, cần thiết phải có giải pháp phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ huy động trái phiếu Chính phủ năm 2015 đã đề ra”, Bộ Tài chính cho biết.

Trên 50% tổng số nợ thuế lớn sẽ được thu hồi trong tháng 9

Về các giải pháp trong thời gian tới, Bộ Tài chính nhận định, tình hình giá dầu và thị trường tài chính tiền tệ dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện NSNN. Do vậy, cần tiếp tục chủ động, liên tục theo dõi diễn biến để thực hiện điều hành dự toán thu, chi NSNN theo đúng mục tiêu và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lí chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cần hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán; phấn đấu thu NSNN cả năm đạt và vượt dự toán giao.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, ngoài việc tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu NSNN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT, cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất báo cáo Bộ các giải pháp khả thi để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh giá dầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Trước mắt trong tháng 9/2015 cơ quan thuế thực hiện thu được trên 50% tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp nợ thuế lớn đã công bố công khai theo công văn số 9901/BTC-TCT ngày 20/7/2015 và tiếp tục rà soát để công khai số nợ thuế của các doanh nghiệp khác, nhưng phải đảm bảo số liệu chính xác, tránh sai sót.

Cùng với đó, KBNN tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của NSNN. Tiếp tục tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch được giao.

Cục Quản lý giá theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá xăng dầu theo đúng qui định, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp, rà soát tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG báo cáo Bộ. Đồng thời tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa, giá cước vận tải và các mặt hàng thiết yếu khác để tham mưu báo cáo Bộ các giải pháp quản lí kịp thời./.

Hoàng Lâm