Trong đó, Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà – Chi nhánh 1, mã số thuế: 5400240573-007 đứng đầu danh sách với số tiền thuế nợ trên 39,7 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH một thành viên Ngọc Thảo Hòa Bình, MST: 5400260280 với số tiền nợ thuế trên 20,1 tỷ đồng; Công ty CP xây dựng Hòa Bình, MST: 5400108141 với số tiền nợ thuế trên 13,3 tỷ đồng;

Công ty TNHH công nghệ dầu nhớt VALINE, MST 5400321487 với số tiền nợ thuế trên 10,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình, MST 5400227011 với số tiền nợ thuế trên 10,1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có số nợ thấp nhất là Công ty cổ phần Tre công nghiệp Hòa Bình, MST: 5400448123 với số tiền thuế nợ là 6,4 triệu đồng.

Danh sách cụ thể xem tại đây.

Khánh Huyền