88% thủ tục hải quan thực hiện trực tuyến ở mức độ 4
Hoạt động tại Cục Hải quan Hà Tĩnh. Ảnh: Khánh Chi.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp 215 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, đạt gần 91% tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải quan thực hiện, trong đó có 209 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%).

Đồng thời cơ quan hải quan làm việc chi tiết với các đơn vị liên quan để triển khai thủ tục đề nghị, gia hạn, tạm dừng việc kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên dịch vụ công trực tuyến.

Về số lượng thủ tục, cập nhật từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 15/5/2022, số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận, giải quyết xấp xỉ 5,516 triệu hồ sơ.

Riêng trong tháng 5 (kỳ báo cáo từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2022), số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 được tiếp nhận và giải quyết là 1,262 triệu hồ sơ.

Số lượng hồ sơ được thực hiện nhiều nhất là tờ khai hải quan điện tử.