Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi được sử dụng 900 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2013 để thực hiện các dự án, công trình.

Các dự án phát triển tỉnh Quảng Ngãi bao gồm: Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn; dự án đường Trì Bình - Dung Quất; dự án đường nối khu kinh tế Dung Quất 1 - Dung Quất 2.

Bộ Tài chính cho biết, số 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2013 còn lại để thực hiện cải cách tiền lương (nếu có), Bộ Tài chính sẽ thông báo chính thức sau và tỉnh chỉ được sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương cho các năm sau, không sử dụng cho mục tiêu khác.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi quản lý, sử dụng số kinh phí trên theo đúng quy định, trong đó, việc phân bổ nguồn vốn trên cho các dự án đầu tư phải đảm bảo theo đúng quy trình, tập trung, tránh dàn trải, kết hợp huy động các nguồn lực khác để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng./.

Vũ Luyện