Ngày 5/1/2024, Hội đồng Thi đua khen thưởng Agribank ban hành Công văn số 18/HĐTV-TĐKT về việc phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với toàn hệ thống: Với khí thế thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm mới, Agribank quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 5/1/2024 của Hội đồng thành viên Agribank. Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Agribank về hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.

Agribank phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Cùng với đó, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và hướng tới thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2028). Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong từng giai đoạn của Đề án Chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Phương án Cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; Đề án Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Hội đồng Thi đua khen thưởng Agribank cũng yêu cầu các đơn vị tích cực thi đua triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của ngành Ngân hàng, đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng, đạo đức nghề nghiệp của người lao động. Phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh, các danh hiệu thi đua của Agribank, danh hiệu bậc cao của Nhà nước, Chính phủ và NHNN.

Thứ hai, đối với các đơn vị tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp: Triển khai đầy đủ, kịp thời nội dung các Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Agribank, kết luận giao ban, phiếu giao việc… Chủ động tham mưu cho lãnh đạo trong việc chỉ đạo và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành và quản trị rủi ro; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, quy trình nghiệp vụ, hệ thống văn bản nội bộ đảm bảo đồng bộ, tuân thủ quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp, tạo động lực cho các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh; triển khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới hoàn thiện các cơ chế tiền lương, chính sách để tạo động lực cho người lao động; tăng cường công tác thông tin truyền thông, tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu, hình ảnh, uy tín của Agribank trên thị trường.

Thứ ba, đối với các chi nhánh, công ty con do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ: Triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Agribank phát động; tổ chức thực hiện phù hợp gắn với đặc điểm tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị tới các tập thể và người lao động. Triển khai các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tính đặc thù đối với từng địa phương, vùng miền; tăng trưởng, nâng cao chất lượng tín dụng an toàn, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tập trung nguồn lực, cơ chế và đưa ra các biện pháp quyết liệt xử lý nợ xấu, nợ tiềm ẩn và thu hồi sau xử lý nợ.

Agribank phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Agribank phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2024”.

Một nội dung quan trọng khác đối với các chi nhánh, công ty con là thi đua tăng tưởng nguồn vốn ổn định, phù hợp, bao gồm cả nguồn vốn tổ chức kinh tế lớn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực tài chính… và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Tăng cường phát triển các sản phẩm dịch vụ liên kết làm cơ sở để cung cấp dịch vụ, phát triển mạnh kênh giao dịch thanh toán điện tử; khai thác thế mạnh trong việc bán chéo sản phẩm. Tiết giảm thời gian giao dịch và cải tiến quy trình thủ tục, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Nâng cao năng lực quản trị, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Agribank yêu cầu các chi nhánh, công ty con phải thay đổi mạnh mẽ tư duy trong quan hệ với khách hàng trên tinh thần cấp tín dụng là một hình thức cung cấp dịch vụ đặc biệt cho khách hàng; chủ động tìm kiếm, có chính sách thu hút đối với các khách hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, dự án, phương án sản xuất kinh doanh, tiêu dùng khả thi.

Chủ động hướng dẫn khách hàng, đối tượng thụ hưởng trong tiếp cận chính sách. Quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ, chính sách khách hàng, đối tác hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Agribank.

Ngoài các hoạt động trong hệ thống Agribank, các chi nhánh, công ty con tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, phát huy truyền thống tương thân tương ái của người lao động Agribank. Đề xuất khen thưởng tương xứng với thành tích, khuyến khích các đơn vị kinh doanh có hiệu quả, đạt năng suất và lợi nhuận cao.

Thứ tư, đối với các tổ chức đoàn thể: Phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung thi đua, vận động đoàn viên hăng hái tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua của toàn hệ thống. Tiếp tục duy trì và nâng cao đời sống vật chất tinh thần, văn hóa thể thao, gắn bó, đoàn kết trong hệ thống; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để vượt qua khó khăn trong năm 2024.

Chủ động đề xuất và phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng của đoàn thể; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng phong trào, tạo tiền đề thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo. Nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, huy động nguồn lực, sức sáng tạo, tuyên truyền, vận động người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội đồng Thi đua khen thưởng Agribank kêu gọi toàn thể cán bộ và người lao động Agribank tại mỗi vị trí công tác phát huy tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng và ra sức thi đua, góp phần cùng Agribank vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh doanh của Agribank, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới phát triển của ngành Ngân hàng và của Agribank.

Năm 2023, tổng tài sản của Agribank chính thức vượt qua mốc 2 triệu tỷ đồng, là ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn thứ hai trong hệ thống các tổ chức tín dụng và 7 năm liên tiếp nằm trong TOP10 của Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Agribank lần đầu được hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Moody’s và Fitch Ratings) xếp hạng đồng thời; trong đó Moody’s duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc tế của Agribank ở mức Ba2, Fitch Ratings đã nâng bậc xếp hạng Nhà phát hành dài hạn từ mức "BB" lên "BB+" với triển vọng "Ổn định", tương đương với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia và là mức xếp hạng cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam.