pay pay

Ảnh minh họa

Dịch vụ mới sẽ cho phép khách hàng chọn trong số 4 loại tiền điện tử gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Cardano để thực hiện giao dịch qua ứng dụng PayPal, cũng như trên trang mạng của công ty.

Trong vòng vài tuần tới, hoạt động này sẽ được triển khai đến mọi đối tượng khách hàng đáp ứng tiêu chí. Một bảng tiền điện tử mới sẽ được đưa vào nền tảng PayPal, hiển thị giá tiền trong thời gian thực.

Theo ông Jose Fernandez da Ponte, một chuyên gia của PayPal, đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy sự thay đổi số hóa và sáng tạo trong mọi mặt của cuộc sống, trong đó có số hóa tiền tệ và cho phép người dùng hưởng các dịch vụ tài chính số hóa nhiều hơn.

PayPal hy vọng dịch vụ mới của công ty sẽ giúp người dùng ở Anh sử dụng tiền điện tử./.

Theo Sggp.org.vn