cảng hai phong

Hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tại Cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

>> Thí điểm giám sát hàng hóa bằng GPS tuyến Hải Phòng – Quảng Ninh

Đây là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại được ngành Hải quan áp dụng và nhân rộng… Theo đó, việc triển khai ứng dụng công nghệ định vị GPS trong quản lý hải quan sẽ được thí điểm theo tuyến Hải Phòng- Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan yêu cầu việc ứng công nghệ định vị GPS trong quản lý hải quan phải đảm bảo một số tiêu chí quan trọng. Cụ thể là hệ thống giám sát có thể cảnh báo khi seal (kẹp niêm phong) bị phá hủy, container bị mở.

Bên cạnh đó, hệ thống giám sát có thể theo dõi được toàn bộ lộ trình của container và có những thông tin cảnh báo ngay cho lực lượng hải quan giám sát khi xe chở container đi sai lộ trình, sai thời gian, dừng đỗ quá thời gian cho phép.

Ghi và lưu trữ mọi thông tin về lộ trình, thời gian, vận tốc, vị trí dừng đỗ của xe container khi chuyển cửa khẩu; Tại thời điểm bất kỳ có thể biết ngay được xe chở container chuyển cửa khẩu đang ở vị trí nào trên hành trình…

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Công nghệ và thống kê hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan Quảng Ninh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện thí điểm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo kịp thời lãnh đạo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết./.

Hải Anh