AT

Đoàn đại biểu KTNN Việt Nam tham dự đại hội.

Tại các phiên họp của đại hội và Cuộc họp Ban điều hành lần thứ 56, 57, các SAI đã bàn thảo và cho ý kiến, quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng như: ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được của ASOSAI và các thành viên trong việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững; thông qua Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2022 - 2027, trong đó tập trung hỗ trợ các SAI đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm ứng phó với các vấn đề, các tình huống mới; thông qua thành lập Nhóm công tác về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững và Nhóm công tác về kiểm toán quản lý khủng hoảng và các tình huống khẩn cấp...

Điều này cho thấy ASOSAI luôn sẵn sàng và chủ động đối với những vấn đề mang tính thời sự toàn cầu, các vấn đề mới của khu vực và đồng hành cùng các SAI thành viên ứng phó với thách thức trong nước.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất, đại hội đã bầu chọn SAI Ấn Độ đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 16 vào năm 2024, đồng nghĩa với việc SAI Ấn Độ sẽ là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Tại Đại hội ASOSAI 15, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021 đã chính thức chuyển giao vị trí Chủ tịch ASOSAI cho SAI Thái Lan. Phát biểu tại đại hội, Tổng KTNN Việt Nam Trần Sỹ Thanh cho biết: 3 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI từ 2018 - 2021, KTNN Việt Nam đã cùng các SAI thành viên phát huy tinh thần Đại hội ASOSAI 14 trong nỗ lực triển khai Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững.

Trong điều kiện dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế và xã hội của hầu hết các quốc gia châu Á, cộng đồng ASOSAI đã chứng kiến sự đoàn kết vượt qua khó khăn của tất cả các thành viên với những nỗ lực, sáng kiến và giải pháp hết sức kịp thời về ứng phó của SAI trong bối cảnh đại dịch.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của đại hội là thông qua Tuyên bố Bangkok về chủ đề "SAI và việc chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới". Điểm nổi bật của Tuyên bố Bangkok là đề xuất các SAI đưa ra các kiến nghị để từ đó có các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch, các vấn đề môi trường để phát triển bền vững và cơ hội thiết kế lại một thế giới bền vững và hài hòa hơn.

Ngoài ra, Tuyên bố Bangkok thể hiện quyết tâm của ASOSAI trong việc sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong bối cảnh khu vực và thế giới luôn biến động không ngừng, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu lớn.

Trước đó tại đại hội, một trong những nội dung được các SAI quan tâm và tham gia tích cực là hội nghị chuyên đề lần thứ 8 với chủ đề: "ASOSAI và trạng thái bình thường mới - Năng lực phục hồi giữa thách thức" đã thu được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu xây dựng một diễn đàn chung để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, những thông lệ tốt và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu chung của ASOSAI trong thời gian tới.

Theo Phó Tổng KTNN Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung, Đại hội ASOSAI 15 đã chính thức khép lại để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021 - 2024 của ASOSAI và thực hiện thành công mục tiêu của Tuyên bố Bangkok. KTNN Việt Nam sẽ cùng với các SAI thành viên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để qua đó tăng cường năng lực sẵn sàng thích ứng với tình hình mới, nhất là sau đại dịch.

Dương An