Nộp ngân sách hơn 44 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang cho thấy, năm 2022, toàn đơn vị đã thực hiện 63 cuộc thanh tra tại doanh nghiệp, đạt 100% so với kế hoạch năm, bằng 153,7% so với cùng kỳ. Kết quả tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp trên 60 tỷ đồng, bằng 56,2% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế giá trị giá tăng (GTGT) trên 1,3 tỷ đồng; giảm lỗ trên 770 tỷ đồng. Đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được trên 58,2 tỷ đồng, đạt 96,8% so với số phải nộp.

Bắc Giang tăng thu hơn 171 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế
Doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh nhờ được miễn, giảm, gia hạn nộp thuế. Ảnh: TN

Cùng đó, Cục Thuế Bắc Giang thực hiện kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 5.952 hồ sơ; kết quả có 5.947 hồ sơ khai thuế được chấp nhận, số hồ sơ đề nghị chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) là 5 hồ sơ. Đồng thời, Cục Thuế Bắc Giang thực hiện và có kết luận 690 cuộc kiểm tra tại trụ sở NNT, đạt 124,8% so với kế hoạch năm, bằng 100,3% so với cùng kỳ.

Kết quả, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp trên 111,8 tỷ đồng, bằng 101,4% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế GTGT trên 37,9 tỷ đồng; giảm lỗ 405,2 tỷ đồng. Đã thực hiện nộp NSNN được trên 95 tỷ đồng, đạt 85,0% so với số phải nộp.

Bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bắc Giang đã triển khai kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế… Cụ thể, thực hiện Thông tư số 120/2021/TT-BTC tổng số tiền phí, lệ phí được giảm là 1,8 tỷ đồng; thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP số thuế GTGT được giảm 666,5 tỷ đồng; thực hiện Nghị định số 103/2021/NĐ-CP số tiền lệ phí trước bạ được giảm 114,1 tỷ đồng; thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 số tiền thuế được giảm 190,8 tỷ đồng; thực hiện Nghị định số 34/2022/NĐ-CP đã tiếp nhận 803 giấy đề nghị gia hạn của NNT với số tiền ước đề nghị gia hạn là 279,8 tỷ đồng.

Song song với đó, Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế. Trong đó, thực hiện kiểm tra được 102 hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau với số tiền hoàn là 1.614 tỷ đồng. Kết quả qua kiểm tra trước hoàn thuế, đã phát hiện và loại ra khỏi số thuế đề nghị hoàn là 39,56 tỷ đồng, chiếm 2,5% tổng số tiền đề nghị hoàn.

Cùng đó, Cục thuế Bắc Giang đã thực hiện được 120 quyết định thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế của 31 NNT, với tổng số thuế đã hoàn trước là 1.125 tỷ đồng. Kết quả qua thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đã truy hoàn với số tiền trên 3,2 tỷ đồng và phạt vi phạm hành chính 560 triệu đồng, đã nộp 100% số tiền truy hoàn, tiền phạt vào NSNN.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho biết, trong kết quả thanh tra, kiểm tra nêu trên, Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện và kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên đề chống chuyển giá đối với 18 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có giao dịch liên kết; trong đó, có 3 cuộc dở dang từ năm 2021 chuyển sang. Kết quả tổng số tiền thuế truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp được trên 44,2 tỷ đồng; giảm lỗ 871,7 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế trên 1.321,3 tỷ đồng; đã thực hiện đôn đốc nộp NSNN được trên 44,2 tỷ đồng, đạt 100% số phải nộp theo các quyết định xử phạt.

Ông Lê Bá Ngọc cho biết, tựu chung năm 2022, Cục Thuế Bắc Giang đã tiến hành thực hiện thanh tra, kiểm tra 753 cuộc tại trụ sở doanh nghiệp, đạt 122,2% so với kế hoạch năm, bằng 103,3% so với cùng kỳ. Kết quả tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 171,8 tỷ đồng, bằng 79,2% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế GTGT trên 39,3 tỷ đồng; giảm lỗ trên 1.175,5 tỷ đồng. Đã thực hiện nộp NSNN được trên 153,2 tỷ đồng, đạt 89,1% so với số phải nộp.

Tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt trên 97%

Cùng với việc thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao, Cục Thuế Bắc Giang còn thực hiện có hiệu quả công tác kê khai và kế toán thuế. Cụ thể, cục thuế đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thuộc công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế, đảm bảo nắm bắt, theo dõi và quản lý thuế kịp thời.

Bắc Giang tăng thu hơn 171 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế
Cán bộ Cục Thuế Bắc Giang chú trọng kiểm tra hồ sơ khai thuế. Ảnh: TN

Đồng thời Cục Thuế Bắc Giang đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ kê khai thuế, dịch vụ thuế điện tử theo kiến trúc và công nghệ mới, với nhiều tiện ích, hỗ trợ NNT thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác; chú trọng vào việc rà soát thông tin NNT trên ứng dụng của cơ quan thuế các cấp để kịp thời đôn đốc NNT bổ sung thông tin thay đổi, gửi cơ quan thuế nhằm cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác để thuận lợi phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Năm 2022, Cục Thuế Bắc Giang đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho 280 hồ sơ, với số tiền thuế hoàn là 2.882 tỷ đồng. Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Giang cho hay, việc thực hiện kịp thời, theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế về hoàn thuế, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn. Công tác hoàn thuế được thực hiện đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT, kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời; nhờ đó công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và tạo được những chuyển biến tích cực.

Thống kê của Cục Thuế Bắc Giang cho thấy, năm 2022, số lượt NNT phải nộp hồ sơ khai thuế là 101.264 lượt, tăng 4.351 so với cùng kỳ, tương đương tăng 4,5%.

Số NNT đã nộp hồ sơ khai thuế là 100.301 lượt, trong đó số NNT nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn 98.437 lượt, đạt tỷ lệ 97,21%, tăng 1,13%; số NNT chậm nộp hồ sơ khai thuế 1.864 lượt, chiếm tỷ lệ 1,8% trên số hồ sơ khai thuế đã nộp, giảm 0,2% so với cùng kỳ; số lượt NNT bị xử lý phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế là 1.380 lượt, trong đó: phạt cảnh cáo 579 lượt, phạt tiền 801 lượt với số tiền phạt là trên 3,6 tỷ đồng./.