bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-bắc-ninh 65

Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại Cục Thuế Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế, Cục Thuế Bắc Ninh đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về khoanh nợ, xóa nợ đối với các trường hợp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Cục Thuế Bắc Ninh và các chi cục thuế trực thuộc đã tập trung triển khai thực hiện lập hồ sơ xử lý khoanh nợ, đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp ngay trong năm 2020 ước đạt 96% số tiền thuế nợ, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế (NNT) thuộc đối tượng được khoanh nợ, xóa nợ.

Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, trong năm 2020, đơn vị đã ban hành quyết định khoanh nợ cho 4.490 NNT tương ứng số tiền thuế nợ đã khoanh là 129,3 tỷ đồng. Đã có văn bản gửi Tổng cục Thuế xem xét xóa nợ 2 doanh nghiệp (DN) và đề nghị Bộ Tài chính, Chính phủ xóa nợ đối với 1 DN với tổng số tiền 29,9 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế Bắc Ninh cũng đã lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lần 1 trình UBND tỉnh đối với 4.014 NNT. Trong đó, có 2.258 NNT là DN, hộ kinh doanh là 1.756 NNT, với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đề nghị xóa là 47,3 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành 5 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 5 nhóm đối tượng theo quy định./.

Văn Tuấn