Trong đó, hai khoản thu lớn nhất là thu nội địa đạt hơn 2.310 tỷ đồng, chiếm 67,6%, bằng 34,4% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu hơn 1.083 tỷ đồng, bằng 27,1% dự toán và tăng 44,3%...

Trong quý, một số khoản thu nội địa có mức tăng cao so cùng kỳ năm trước là: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 35,5%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng gấp 2,3 lần; thu thuế ngoài quốc doanh tăng 67,8%; thuế thu nhập cá nhân tăng 81,6%…

Tổng chi ngân sách địa phương quý I ước đạt hơn 1.690 tỷ đồng, đạt 22,9% dự toán năm. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển là 823,7 tỷ đồng, ước đạt 48,2% và tăng 18,2%; chi thường xuyên được hơn 1.574 tỷ đồng, ước đạt 25% và giảm 19,2%; chi bảo đảm và an sinh xã hội đạt 27,3% và tăng 38,9%./.

Trung Kiên