Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son với đại diện đội ngũ người làm báo cả nước tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 12/11, tại Hà Nội.

Luat Bao chi

Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí. Ảnh: D.T

Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, qua hơn 15 năm thi hành, Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí phát triển vượt bậc; quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân được bảo đảm và phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp và Luật định; báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ cả về số lượng đầu báo, loại hình và chất lượng thông tin, qua đó phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, thực tiễn hơn 15 năm qua, bên cạnh những mặt phù hợp và tích cực cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề mới do thực tế cuộc sống đặt ra. Đó là những quy định bất cập của Luật với thực tế phát triển báo chí trong giai đoạn nước ta đẩy nhanh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, sự phát triển và hội tụ về công nghệ giữa viễn thông, truyền thông và Internet diễn ra mạnh mẽ, đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ và phức tạp cần được điều chỉnh phù hợp.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và năm 2015 theo Nghị quyết số 70/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 30/5/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng Luật Báo chí thay thế Luật Báo chí năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999 và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 10/2015.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao vai trò của báo chí trong thời gian vừa qua đã thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ mà Chính phủ giao để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của nhân dân.

Đồng thời, Bộ trưởng cho rằng, trong xã hội hiện đại, báo chí không chỉ đưa tin, cung cấp thông tin mà còn phải thực hiện tốt nhất chức năng tuyên truyền để xây dựng lòng tin, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội,…

“Để làm được điều đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước, từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo chí, cụ thể là trong năm 2014, việc sửa đổi Luật Báo chí sẽ tiếp tục triển khai để trình Quốc hội vào năm 2015. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí tiếp tục được chú trọng, đặc biệt, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong quản lý cơ quan báo chí thuộc quyền…”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh./.

Hiện nay, cả nước đã có 838 cơ quan báo in, 90 báo, tạp chí điện tử, 67 đài phát thanh, truyền hình, trong đó số lượng các kênh chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá là 179 kênh, với 104 kênh chương trình truyền hình quảng bá. Bên cạnh đó, có hệ thống truyền hình trả tiền, truyền hình trả tiền sử dụng công nghệ truyền dẫn phát sóng cáp, vệ tinh, số mặt đất và IPTV… phát triển mạnh.

Thiện Trần