bảo hiểm

13/16 DN bảo hiểm nhân thọ đã triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Ảnh: T.L

Theo số liệu của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính, từ khi bắt đầu được triển khai năm 2007 đến nay, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung liên tục tăng trưởng, tỷ trọng tăng nhanh trong cơ cấu sản phẩm khai thác mới. Tính đến hết tháng 5 năm 2014, các DN đã khai thác được hơn 1 triệu hợp đồng với tổng số phí thu đạt 21.000 tỷ đồng.

Hiện 13/16 DN bảo hiểm nhân thọ đã triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2014, tổng số hợp đồng khai thác mới của sản phẩm liên kết chung đạt 123.243 hợp đồng. Tổng số phí bảo hiểm thu được trong 5 tháng đầu năm là 2.952 tỷ đồng.

Một số dòng sản phẩm khác như, bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm vĩ mô, bảo hiểm hưu trí...cũng đang được nhiều DN nhân thọ triển khai và kỳ vọng sẽ tăng trưởng cao trong thời gian tới./.

Hồng Chi