Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm tuyển dụng được nhiều đại lý nhất trong 3 tháng đầu năm là Prudential 7.041 đại lý, tiếp đến là Bảo Việt Nhân thọ 5.249 đại lý, AIA 3.673 đại lý...

Như vậy, tính đến hết tháng 3, tổng số lượng đại lý bảo hiểm nhân thọ có mặt trên thị trường là 225.287 đại lý. Các doanh nghiệp có số lượng đại lý cao nhất là Prudential 106.608 người, Bảo Việt Nhân thọ là 37.426 người, Dai-ichi life 22.030 người…

Cũng theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 3 tháng đầu năm, số lượng hợp đồng khai thác mới trên thị trường nhân thọ đạt 214.274 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 14% so với cùng kỳ, trong đó, có 214.163 hợp đồng cá nhân và 111 hợp đồng nhóm./.

H.C