Báo cáo nghiên cứu mới nhất của Savills cho thấy, lợi nhuận từ việc cho thuê BĐS tại Tokyo rất hấp dẫn. Mặc dù thường xuyên khuyến nghị đầu tư tại New York, nhưng theo bà Yolande Barnes - Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Savills: “Tokyo giờ đây là một lựa chọn mua đối với các nhà đầu tư là điều đáng ngạc nhiên, nhưng cũng rất thuyết phục khi lợi nhuận gộp BĐS cho thuê cao hơn lợi tức của trái phiếu chính phủ tăng 3,9%".

Triển vọng tăng trưởng giá trị tài sản tại Tokyo thậm chí còn cao hơn New York. Tuy nhiên, điều này khó hiện thực hóa, vì đây là thị trường thiên về đầu tư trong nước hơn quốc tế so với New York và London. Mặc dù vậy, tăng trưởng cao ở mức 2 con số cũng có thể xảy ra trong 3 năm tới tại Tokyo.

Riêng với New York, thành phố này hiện đang có lợi suất từ nhà ở cao nhất ở mức 6,2% so với lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ 3,4%. Lợi nhuận từ phân khúc cho thuê cũng tăng 2,0% trong nửa đầu năm 2013.

Ngoài ra, một số thành phố thuộc “tân thế giới” có vẻ được định giá quá cao – đáng chú ý nhất là Moscow (Nga) và Mumbai (Ấn Độ) với tỷ suất lợi nhuận từ BĐS nhà ở âm, sau khi trừ đi lợi tức trái phiếu chính phủ.

Các thành
phố đẳng cấp
thế giới được
xếp hạng về đầu
tư nhà ở

Đơn vị kinh doanh Savills SEU*
Lợi nhuận gộp từ nhà ở

Lợi nhuận gộp từ nhà ở lợi nhuận Trái phiếu Chính phủ 10 năm

Tăng trưởng giá trị tài sản nhà ở
(nửa đầu 2013)

Tăng trưởng cho thuê nhà ở
(nửa đầu 2013)

Tokyo

4,7%

3,9%

1,2%

0,0%

New York

6,2%

3,6%

4,8%

2,0%

Paris

4,9%

2,7%

-1,4%

0,5%

London

4,7%

2,2%

4,5%

0,5%

Singapore

3,8%

1,4%

5,5%

0,1%

Sydney

4,8%

1,1%

1,7%

0,8%

Hong Kong

2,8%

0,5%

1,9%

1,8%

Shanghai

2,4%

-1,2%

2,1%

2,1%

Moscow

5,8%

-1,6%

0,7%

3,3%

Mumbai

3,4%

-4,2%

3,1%

-4,3%

Để hiểu được sức hút thật sự của BĐS nhà ở như một phân khúc tài sản tại mỗi thành phố, Savills đã so sánh tổng thu nhập từ việc cho thuê trừ đi thu nhập từ đầu tư vào trái phiếu. Phương pháp này cho phép đo lường lợi nhuận từ đầu tư nhà ở tại các thành phố trên thế giới bằng cách lấy tổng thu nhập từ việc cho thuê trừ đi lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại các quốc gia này. Phương pháp này cũng đo lường lợi nhuận từ BĐS có xét đến môi trường rủi ro ở nước sở tại. (Phương pháp tính của Savills)

D.T