Cụ thể, BCG dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng, với tổng mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Mệnh giá trái phiếu là 100 nghìn đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng với mệnh giá. Tổng số lượng trái phiếu chào bán là 5 triệu trái phiếu.

Bê bối nợ của Evergrande ảnh hưởng trái phiếu và cổ phiếu các công ty bất động sản TSC sắp phát hành gần 500 tỷ đồng cổ phiếu, dành 100 tỷ đồng để trả nợ CII vay 500 tỷ trái phiếu không bảo đảm, quá nửa dùng để trả nợ
BCG phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không bảo đảm
BCG dự kiến rót vốn thêm cho các dự án năng lượng. Ảnh: T.L

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Cụ thể, hai kỳ tính lãi đầu tiên được tính lãi suất 11,5%. Lãi suất các kỳ tiếp theo là lãi suất tham chiếu cộng biên độ 6%/năm.

Lãi suất được trả sau với định kỳ 6 tháng một lần tính từ ngày phát hành, gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua trước hạn (nếu có).

Thời điểm phát hành dự kiến vào quý IV/2021 hoặc quý I/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Vốn huy động sẽ được bổ sung vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư.

Cụ thể, công ty dự kiến sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và cho Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay 253 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính của Bamboo Capital, đến ngày 30/9/2021, công ty có quy mô nợ phải trả là 29.013 tỷ đồng, lớn gấp gần 4,6 lần so với vốn chủ sở hữu của công ty.

Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn có giá trị 6.662 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.963 tỷ đồng. Nợ dài hạn là 22.351 tỷ đồng, trong đó nợ thuê tài chính dài hạn là 10.951 tỷ đồng.

Quý III/2021, BCG đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 457 tỷ đồng, doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 1.905 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 là gần 218 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 701 tỷ đồng./.