Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Bến Tre là trên 5.425,5 tỷ đồng, trong đó, vốn Thủ tướng Chính phủ giao là trên 5.305,5 tỷ đồng và 120 tỷ đồng là vốn địa phương giao thêm.

Dự kiến đến hết tháng 3/2023, tỉnh Bến Tre giải ngân được trên 1.630,5 tỷ đồng, đạt trên 30% tổng kế hoạch vốn và đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỷ lệ này, tỉnh Bến Tre đang đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ giải ngân cao.

Bến Tre đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao
Tỉnh Bến Tre hiện đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đạt cao. Ảnh minh họa: H.T

Để đạt được kết quả này, báo cáo từ UBND tỉnh Bến Tre cho biết, do địa phương đã khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết vốn sớm. Theo đó, ngay sau khi nhận kế hoạch vốn, tỉnh Bến Tre đã khẩn trương thực hiện phân bổ cho 29 cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, trong đó, 3 ban quản lý dự án cấp tỉnh quản lý khoảng 55% số vốn, 9 huyện, thành phố quản lý 42% số vốn, còn lại là các sở, ngành.

Dự kiến đến hết tháng 3/2023, tỉnh Bến Tre giải ngân được trên 1.630,5 tỷ đồng, đạt trên 30% tổng kế hoạch vốn và đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỷ lệ này, tỉnh Bến Tre đang đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ giải ngân cao.

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông với tỷ lệ 42,75%; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có tỷ lệ giải ngân 11,16%.

Đối với huyện, thành phố, hiện có huyện Ba Tri có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 39,38%, thấp nhất là huyện Chợ Lách 6,42%.

Báo cáo từ UBND tỉnh Bến Tre cũng cho biết, năm 2023, trong kế hoạch vốn đầu tư công, tỉnh có nguồn vốn mới so với năm trước là nguồn được trung ương hỗ trợ để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với số tiền 1.045 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bến Tre đã phân bổ cho các chủ đầu tư ở 3 lĩnh vực giao thông, nông nghiệp và y tế với 4 dự án. Hiện tỉnh đã giải ngân hơn 440 tỷ đồng, đạt 42,12% kế hoạch.

Ngoài ra, tỉnh Bến Tre cũng ưu tiên vốn đầu tư cho các dự án, công trình thanh toán nợ, công trình đang triển khai thi công có tiến độ tốt, các công trình quan trọng, cấp bách, có khả năng hoàn thành trong năm 2023; vận động các nguồn vốn NGO (Tổ chức phi chính phủ) để đầu tư công trình dân sinh bức xúc.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong quý II và các quý tiếp theo, UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh đang tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đầu tư xây dựng cơ bản; hoàn tất thủ tục trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Đặc biệt, địa phương thực hiện kiểm tra, đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm; trong đó, ưu tiên nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng, nhất là những dự án trọng điểm như: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư khu công nghiệp Phú Thuận; đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành (giai đoạn 2); dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre..../.