Năm 2022, tỉnh Bến Tre được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư trên 4.025 tỷ đồng, kế hoạch vốn địa phương triển khai thêm ngoài kế hoạch vốn được giao là 100 tỷ đồng. Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Bến Tre trong năm 2022 là trên 4.125 tỷ đồng.

Bến Tre: Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 34% kế hoạch
Công chức Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa: H.T

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước Bến Tre, tính đến ngày 27/5/2022, đơn vị đã giải ngân được trên 1.394,5 tỷ đồng, đạt 33,81% so với kế hoạch vốn được giao, tăng 10,68% so với cùng kỳ.

Có 14 đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân tốt, tỷ lệ giải ngân cao hơn so với tỷ lệ chung của tỉnh; 8 đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ chung của tỉnh. Với tiến độ giải ngân này, ước đến hết tháng 6/2022, tỉnh Bến Tre giải ngân được 2.100 tỷ đồng, đạt 50,91% so với kế hoạch.

Mặc dù đang có tiến độ giải ngân cao nhưng tỉnh Bến Tre cũng đang phải đối mặt với một số khó khăn đó là: Công tác giải phóng mặt bằng của các dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn. Tiến độ bàn giao mặt bằng chậm so với kế hoạch do vướng các thủ tục trong công tác thu hồi đất, xác định hệ số điều chỉnh giá đất, việc thỏa thuận để áp giá đền bù với người dân.

Bên cạnh đó, còn có khó khăn về nguồn cung ứng vật liệu xây dựng; các phát sinh trong quá trình thực hiện đã làm hạn chế khả năng giải ngân của dự án, chậm tiến độ dẫn đến phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với khả năng triển khai thực tế…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Bến Tre đang tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương và nguồn vốn bố trí cho các dự án.

UBND tỉnh Bến Tre cũng giao Kho bạc Nhà nước Bến Tre tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn ngay có khối lượng hoàn thành, tránh để việc thanh toán vốn dồn vào cuối năm làm ảnh hưởng đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công.