Theo phương án phát hành mới nhất, tổng mệnh giá phát hành là 1.200 tỷ đồng. Thời điểm phát hành trong quý III/2021, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2021 dự kiến được BIDV sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động cho tổ chức phát hành và cho vay nền kinh tế (bao gồm cả các khoản cho vay được giải ngân trước và sau thời điểm phát hành trái phiếu).

Các ngành nghề được phân bổ vốn trái phiếu gồm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, sản xuất điện năng khác (600 tỷ đồng); ngành công nghiệp, thương mại công nghiệp (100 tỷ đồng); các ngành khác (500 tỷ đồng).

Số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm cho thấy, tổ chức tín dụng là đối tượng phát hành lớn nhất, chiếm 42,3% tổng khối lượng phát hành, tiếp theo là doanh nghiệp bất động sản.

Lãi suất phát hành bình quân trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 giảm 1,6%/năm so với mức bình quân cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 192.203 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt 176.828 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng là 15.375 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2020./.

Chí Tín