Thanh pho Quy Nhơn

Một góc thành phố Quy Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Bình Định

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 vừa được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, đến năm 2025, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,9m2/người và diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2/người. Tính đến cuối năm 2020, chỉ tiêu này của Bình Định lần lượt là 25,3 m2/người và 8,5 m2/người năm 2020.

Để đạt được mục tiêu này, Bình Định có kế hoạch phát triển 327 dự án đầu tư nhà ở. Trong đó nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư là 202 dự án, nhà ở xã hội là 30 dự án và nhà ở tái định cư là 95 dự án. Thành phố Quy Nhơn sẽ có số lượng nhiều nhất với 49 dự án, tiếp đến là Thị xã Hoài Nhơn 40 dự án, Phù Cát 27 dự án, huyện Tuy Phước 17 dự án...

Cũng theo kế hoạch này, dự kiến nguồn vốn phát triển nhà ở trong suốt 5 năm là 73.891 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại là 29.216 tỷ đồng, nhà ở cho các đối tượng xã hội 6.821 tỷ đồng và nhà ở riêng lẻ người dân tự xây 37.854 tỷ đồng.

Giai đoạn 2020-2025 toàn tỉnh phát triển hơn 11 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 107.407 căn nhà. Trong các loại hình nhà ở phát triển mới, nhà ở dân tự xây chiếm tỷ trọng chủ yếu với khoảng 6,6 triệu m2 sàn (tương ứng 59,75%), nhà ở thương mại phát triển thêm 3,56 triệu m2 sàn (chiếm 32,25%), nhà ở xã hội phát triển thêm 885.618 m2 sàn (chiếm 8%).

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ đầu tư dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án.

Nguyễn Hà