Bình Phước: Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt trên 95%
Một góc trung tâm TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: CTV

Trước thực trạng kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm 2021 đạt thấp (54,3% kế hoạch năm), thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (56%), ngày 3/11, UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tỉnh Bình Phước xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt trên 95% (kể cả vốn các năm trước được chuyển nguồn sang).

Đồng thời, tỉnh yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra; khẩn trương rà soát, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu... tại cơ quan, địa phương mình; thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình.

Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm.

UBND tỉnh Bình Phước cũng xem kết quả giải ngân các dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền./.