doanh nghiep

Ảnh: Minh họa

Riêng trong năm 2014, Bình Phước đã thu hút được 14 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 91 triệu USD. Ngoài ra, có 11 dự án tăng vốn đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Bình Phước đạt 155 triệu USD, đứng thứ 19/54 về thu hút FDI trong 12 tháng năm 2014.

Về hình thức đầu tư, do đặc thù, Bình Phước có 117 dự án thực hiện theo hình thức 100% vốn nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 674 triệu USD, chiếm 90% tổng số dự án và 70% tổng vốn đầu tư của Bình Phước. Các dự án còn lại thực hiện theo hình thức liên doanh.

Xét về ngành và lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ nhất với 108 dự án và 898 triệu USD vốn đầu tư, chiếm 83,7% tổng số dự án và 93,8% tổng vốn đầu tư của Bình Phước. Đứng thứ hai là nông, lâm thủy sản với 18 dự án và 44 triệu USD tổng vốn đầu tư (chiếm 14% tổng số dự án và 5% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Bình Phước).

Hàn Quốc dẫn đầu các quốc gia có vốn đầu tư vào đây với 66 dự án và tổng vốn đăng ký 257 triệu USD (chiếm 51% tổng số dự án và 27% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Bình Phước). Tiếp đến là Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, BritishVirgin Islands, Samoa, Trung Quốc, Hoa Kỳ …

Trung Ninh