anh moi

Dự án Becamecx tại Bình Phước. Ảnh: Gia Cư

11/16 khoản thu cao vượt dự toán

Theo Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 của địa phương đạt được đã nằm trong top hơn 10 địa phương trong cả nước có số thu vượt chỉ tiêu cao, được Bộ trưởng Bộ Tài chính biểu dương dịp cuối năm.

Mặc dù ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid -19, nhiều lĩnh vực kinh tế bị tác động mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh có thời điểm chững lại, gián đoạn… nhưng nhờ nhiều giải pháp quyết liệt can thiệp, hỗ trợ phục hồi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, số thu từ khu vực này của đơn vị đã đạt ở mức 9.731 tỷ đồng, bằng 160% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 104% dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua và tăng 19% so với cùng kỳ.

Theo phân tích của lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước, đến 31/12/2020, có 11/16 khoản thu trên địa bàn thực hiện vượt dự toán điều chỉnh HĐND tỉnh thông qua, được cho là ấn tượng nhất. Đó là: các khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 128% dự toán; thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 110%; lệ phí trước bạ 117%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 107%; thuế thu nhập cá nhân 118%; thuế bảo vệ môi trường và thu phí, lệ phí: 103%; thu xổ số kiến thiết: 109%; thu khác ngân sách: 130%; thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản: 460%; thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế: 330%.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước, một số khoản thu vượt dự toán trên không nằm trong sự kỳ vọng từ đầu năm của đơn vị. Số thu được kỳ vọng cao nhất, nhiều nhất với khoảng 3 nghìn tỷ đồng theo dự toán được HĐND tỉnh thông qua, đó là số thu từ tiền sử dụng đất, đấu giá đất, thuê đất. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan, trong đó có ảnh hưởng của dịch Covid – 19, các dự án bất động sản lớn thuộc tỉnh quản lý triển khai chậm tiến độ làm ảnh hưởng kết quả thu không đạt chỉ tiêu đề ra. Thu tiền sử dụng đất đạt 98%; thu tiền thuê đất đạt 95% so với dự toán.

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước, phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, năm 2021, Cục Thuế Bình Phước tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cùng quyết tâm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Ngay trong tháng 1/2021, Cục Thuế Bình Phước đặt mục tiêu thu ngân sách mức dự báo có thể đạt là 1.000 tỷ đồng. Trong đó, khối tỉnh dự báo thu 700 tỷ đồng, đáng kể được thực hiện ngay là nguồn thu từ đất gồm các dự án lớn thuộc Becamex, dự án khu dân cư Minh Hưng III, với số tiền thuê đất 119 tỷ đồng và tiền sử dụng đất 248 tỷ đồng.

Cùng với đó, khối các huyện, thị xã, thành phố thực hiện dự báo thu 300 tỷ đồng. Trong đó riêng tiền sử dụng đất của dự án trung tâm hành chính huyện Lộc Ninh 294 tỷ đồng.

Theo phân tích, nhận định của ban lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước, trong năm 2021, nguồn thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư ngước ngoài và thu từ đất vẫn được xác định, kỳ vọng là nguồn thu chủ lực trong cơ cấu thu ngân sách của địa phương.

“Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, cơ quan thuế chủ động tham mưu, quản lý sát tình hình doanh nghiệp, hộ phát sinh mới ra kinh doanh, kê khai thuế, kiểm tra thuế phát sinh để kịp thời thu vào ngân sách nhà nước” – đại diện lãnh đạo Cục Thuế Bình Phước nhấn mạnh.../.

Gia Cư